Wzgórze Albrechtówka

Albrechtówka to kazimierskie wzgórze nazywane dawniej Kamienną Górą zaliczane do najpiękniejszych punktów widokowych w mieście. Obecna nazwa pochodzi od nazwiska jej dawnego właściciela Jana Albrychta, który eksploatował tu miejscowy kamień na surowiec budowlany. Wapień jest miękki, kruchy i nietrwały jako materiał konstrukcyjny ale posiada walory dekoracyjne, szlachetną formę i niezmiernie jasny odcień. To właśnie takie specyficzne wapienne podłoże, białe, kredowe margle lub opoki pokryte na znacznych przestrzeniach lessem przesądzają o wyjątkowo malowniczej konfiguracji okolicznych terenów.

Ze szczytu wzgórza rozpościera się niesamowity widok na Małopolski Przełom Wisły z meandrującą wstęgą rzeki. Wąska w tym miejscu Wisła tworzy nieregularne zakola, a ogromne piaszczyste łachy podkreślają dodatkowo ten wybitnie piękny krajobraz. Patrząc w prawo, po drugiej stronie rzeki dostojnie prezentuje się Janowiec wraz z zachwycającymi ruinami Zamku, a w dole, u podnóża znajduje się maleńka wioska rybacka Mięćmierz. Pomiędzy nimi, pośrodku błękitu Wisły, ogromna, zielona plama- Rezerwat Krowia Wyspa. 

Mięćmierz to niewielka osada flisacka tzw. żywy skansen Lubelszczyzny utrzymany w starodawnym klimacie za sprawą drewnianej zabudowy krytej gontem lub strzechą. Część z kilkunastu drewnianych chałup oddzielonych od siebie piaszczystymi dróżkami została tutaj przeniesiona z innych terenów Lubelszczyzny. Najstarsze z nich liczą już ponad 170 lat. Na końcu osady, na skarpie wiślanej znajduje się wspomniany wcześniej punkt widokowy i wyjątkowy krajoznawczy smaczek- drewniany Wiatrak koźlak.

Rezerwat Krowia Wyspa jest wyspą śródlądową i obejmuje swym ogromnym obszarem areał samej wyspy o powierzchni 30 ha, a dodatkowo jeszcze 32 ha sąsiednich, piaszczystych mielizn. Nazwa wyspy wywodzi się od tego, że dawniej na wypasano tu na pastwiskach bydło. Dolina Wisły tworzy najdogodniejszy krajobraz ekologiczny potrzebny do gniazdowania i przelotów różnorodnych gatunków ptaków i z uwagi na to stanowi wyjątkowo cenny przyrodniczo rezerwat faunistyczny.

default
Inspiracja dodana: 14 września 2023