Pod Jabłonią

Witamy na stronie PodJablonia.pl

 

     Regulamin pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym ''Pod Jabłonią''

 

 1. W dniu przybycia, Gość zobowiązany jest do zameldowania oraz zapłaty pozostałej części kwoty za wykupioną usługę.
 2. W przypadku rezygnacji z przyjazdu z przyczyn od nas niezależnych zadatek nie ulega zwrotowi, a w sytuacji wcześniejszego wyjazdu, należność za całość pobytu ustalona wcześniej nie ulega zmianie.
 3. Pokoje wynajmowane są na doby.
 4. Doba zaczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o 12.00 w dniu wyjazdu.
 5. Rezerwacja pobytu uznawana jest za obowiązującą po wpłacie zaliczki w wysokości 30% ceny noclegów w przeciągu 48 godz. od dokonania rezerwacji.
 6. Śniadania serwowane są w sali jadalno- rekreacyjnej w wyznaczonych przedziałach czasowych tj. od 8.00 do 10.00
 7. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego za wyjątkiem imprez okolicznościowych ustalonych wcześniej z gospodarzami. W sytuacji późnego powrotu do obiektu prosimy o zamykanie bramy wjazdowej do posesji, a drzwi wejściowych na klucz.
 8. Zgubienie kluczy do obiektu wiąże się z koniecznością zapłaty za wymianę wkładek.
 9. Rodzice/ Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za pobyt dzieci i ich bezpieczeństwo.
 10. Goście zobowiązani są używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem. Podczas pobytu nie można udostępniać pokoju osobom trzecim.
 11. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Palić można jedynie na zewnątrz w miejscach do tego wyznaczonych.
 12. Ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w pokojach nie używamy żelazek, grzałek i innych urządzeń. Korzystamy z nich w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy.
 13. Goście są odpowiedzialni za utrzymanie czystości i porządku w kwaterze oraz zobowiązani do należytego zachowania, którym nie będą zakłócać spokoju i pobytu innych Gości. Gospodarze mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
 14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z jego winy i zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym właściciela obiektu.
 15. Gospodarze zobowiązani są bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku.
 16. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości. Opuszczając pokój Gość powinien wyłączyć światło, zakręcić krany, zamknąć okna i drzwi na klucz. Wszelkie rzeczy wartościowe należy zdeponować po uzgodnieniu u gospodarzy obiektu.
 17. Do dyspozycji Gości udostępnia się parking. Parking jest bezpłatny, ogrodzony, jednakże pojazdy pozostawione na parkingu nie są strzeżone. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone na pojazdach przez osoby trzecie.
 18. Goście zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych, a w wyjątkowych sytuacjach- stosować się do próśb gospodarzy
 19. Wynajmujący obiekt Gość równocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym „Pod Jabłonią” i akceptuje go w całości.
 20. W związku z obecną sytuacją pandemiczną w obiekcie wdrożone zostały wszystkie zalecane przez GIS wytyczne szczegółowo opisane 8 maja 2020 roku w zakładce ''Aktualności'' pod tytułem ''Bezpieczna Kwatera''. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ich treścią i załącznikami.

 

   Dziękujemy za współpracę i życzymy Państwu miłego pobytu.

 

        Katarzyna i Paweł Siwcowie

 

Copyrights © Pod Jabłonią
Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt & Wykonanie: REVOLWEB